Categories

ESHOP devices for capture animals

Fixačné klietky
Trap Transfer Restrainer

Fixation cage for capture and transferring animals.

Hospitalizačný box
Hospitalizačný box

Hospitalizačné boxy pre odchyt a prenos zvierat.

Odchytové klietky
Odchytové klietky

Odchytové klietky pre odchyt a prenos zvierat.

Odchytové rukavice
Odchytové rukavice

Pre pohodlnú a bezpečnú manipuláciu so zvieratami.

Odchytové tyče a siete
Odchytové tyče a siete

Odchytové tyče a siete na bezpečný a šetrný odchyt zvierat.